“ทีมนักศึกษาไทยเจ๋ง! คว้าอันดับ 3 ร่วมการแข่งขัน The 4th APAC HPC-AI Competition การแข่งขันเร่งกำลังโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนระบบประมวลผลสมรรถนะสูง เอชพีซี-เอไอ แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 “

“ทีมนักศึกษาไทยเจ๋ง! คว้าอันดับ 3 ร่วมการแข่งขัน The 4th APAC HPC-AI Competition การแข่งขันเร่งกำลังโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนระบบประมวลผลสมรรถนะสูง เอชพีซี-เอไอ แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 “

ThaiSC ขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ วงค์สอน, นายนพณัฐ นามปั๋น, นางสาวสุชาดา สุริวงค์, นางสาวสุชานันท์ ใจมุข, นายศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ และนางสาวศิริภัสสร ขวัญจิตร์ ทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 กับการแข่งขันในรายการ The 4th APAC HPC-AI Competition 

การแข่งขันเร่งกำลังโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนระบบประมวลผลสมรรถนะสูง เอชพีซี-มีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 12 ประเทศ เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ที่ใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น 5 เดือน ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โดยได้คะแนนระดับเดียวกันกับทีมจาก National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน และ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
ในการแข่งขันนี้ ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ และ ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ HPC Application Specialists จาก ศูนย์ ThaiSC ได้ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงเทคนิคแก่ทีม ทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
พร้อมกันนี้ ศูนย์ ThaiSC ได้สนับสนุนทรัพยากร HPC เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันในครั้งนี้
Click เพื่ออ่านเพิ่มเติม >>

https://www.businesswire.com/news/home/20211118005524/en/HPC-AI-Advisory-Council-Announces-the-Winners-of-the-4th-APAC-HPC-AI-Competition