ครั้งที่ 1: 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

  • Introduction login to TARA โดย กิตติธร ธาราทิพยกุล
  • Introduction Job scheduler with SLURM โดย ทักษ์ดนัย สุวรรณ
  • Software Environment โดย วิโรจน์ อุดมศิริพินิจ
  • TARA Service Model โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ

ครั้งที่ 2: 6 มีนาคม 2562 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

  • Introduction login to TARA โดย กิตติธร ธาราทิพยกุล
  • Introduction Job scheduler with SLURM โดย ทักษ์ดนัย สุวรรณ
  • Software Environment โดย วิโรจน์ อุดมศิริพินิจ
  • TARA Service Model โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ