ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับ Prof. Jack Dongarra เจ้าของรางวัล ACM Turing Award

ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับ Prof. Jack Dongarra เจ้าของรางวัล ACM Turing Award
.
8 ธันวาคม 2565 ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC พร้อม ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยทีมงาน
.
ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Jack Dongarra เจ้าของรางวัล ACM Turing Award (Nobel Prize of Computer Science) และ Dr.Tan Tin Wee จาก NSCC Singapore
.
เยี่ยมชม LANTA Supercomputer ซึ่งเป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงสุดอันดับ 70 ของโลก หรือนับเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับโครงการที่ใช้งาน HPC และได้ศึกษาดูงานระบบ Green Data Center ณ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง
.
ผลงานเด่น ๆ และเป็นที่รู้จักของ Prof. Jack Dongarra คือการพัฒนา Benchmark Linpack ที่ใช้ทดสอบการคำนวณด้าน Linear Algebra เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพ Supercomputer และนำมาจัดอันดับเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุด 500 เครื่องของโลกในแต่ละปี (top500.org)
.
นอกจากนี้ Prof. Jack Dongarra ยังมีผลงานในการพัฒนา Technology ด้าน HPC อีกมากมาย เช่น การพัฒนา Library ที่เป็นรากฐานของงานคำนวณทั้งเคมี ฟิสิกส์ ไปจนถึงการพัฒนา MPI ที่ยอมรับกันว่าเป็นมาตรฐานกลางที่ HPC และ Supercomputer ใช้ในการให้โปรแกรมสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn