ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ HPC ERAWAN

24 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) นำโดย คุณวารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC, ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ระบบเพื่อการบริหารจัดการ HPC และแนวทางการให้บริการของศูนย์ฯ 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้คณะผู้ศึกษาดูงานนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้ชื่อระบบ CMU HPC ERAWAN ซึ่งดำเนินการโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSC ที่ให้บริการเครื่อง CMU HPC ERAWAN คอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพื่องานวิจัย (HPC: High Performance Computing) สำหรับนักวิจัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหลัก และจะขยายผลต่อไป

Facebook
LinkedIn