ThaiSC ได้รับเกียรติร่วมต้อนรับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ThaiSC ได้รับเกียรติร่วมต้อนรับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms. Elizabeth Yee, Executive Vice President and Chief of Staff, Rockefeller Foundation และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ณ ห้องประชุม 6601 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
.
โอกาสนี้ตัวแทนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC), นายอำนาจ คำศิริวัชรา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนรรถ ชูขจร หัวหน้าหน่วยจีโนมและเวชศาสตร์วิวัฒนาการ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย และ Dr. Liz Batty ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ที่มาอ้างอิง.. Visit by The Rockefeller Foundation Team at the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Facebook
Twitter
LinkedIn