สัมมนาออนไลน์

HPC TECH TALK “เปิดโลก HPC นำวิจัยไทยสู่สากล”

สัมมนาออนไลน์ “HPC TECH TALK”
EP.1 “เปิดโลก HPC นำวิจัยไทยสู่สากล”

เปิดโลก Supercomputer หรือ HPC: High Performance Computing ที่จะสามารถนำประเทศไทยสู่การพัฒนา Deep Technology พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อการใช้พัฒนางานวิจัยไทยเตรียมความพร้อมมุ่งสู่สากลและเชิงพาณิชย์ read more

Read More