“ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มอบรางวัลจากที่ดำเนินกการจัดประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA”

“ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มอบรางวัลจากที่ดำเนินกการจัดประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA” Supercomputer ให้ผู้ชนะการออกแบบจำนวน 4 ผลงานประกวด”

วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC และ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC
ร่วมมอบรางวัลการประกวดออกแบบในหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัย ล้ำสมัย กับ ThaiSC “LANTA” Supercomputer

โดยมีผลชนะการประกวดจำนวน 4 ผลงาน
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ คุณพิทักษ์ ทนาบุตร
ผลงาน The Perfect Harmony between the Natural and Digitalization.

– รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ คุณบำรุง อิศรกุล
ผลงาน LANTA Supercomputer

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงานของ คุณเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์
ผลงาน “พลังสร้างสรรค์ซูเปอร์คอม”

– รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานของ คุณธนพล พรพรรณ
ผลงาน Supported by the water and sunlight in Lanta

ThaiSC ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดออกแบบกราฟิกและขอบคุณผู้ส่งผลงานประกวดทุกท่านมา ณ ที่นี้

Facebook
LinkedIn