“HPC Tech Talk” EP.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืน

“HPC Tech Talk” EP.6
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืน

เข้าใจถึงเทคโนโลยีและกระบวนการเบื้องหลังในการสร้าง Supercomputer (Data Center)
ผ่านนิทรรศการ NAC 2022 (Online Webex)

ร่วมเสวนาโดย
– ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC
– คุณเกษม นิลเจริญ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการบริหาร Acumen Consulting

พบกันวันพฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 นี้!
เวลา 10:30 – 11:30 น.
เปิดโอกาสให้ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านออนไลน์
สามารถรับชมผ่าน Webex หรือทาง Facebook และ YouTube : ThaiSC 

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทาง QR Code หรือ >>https://www.nstda.or.th/nac/2022/seminar/supercomputer-with-green-technology/