ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งผลงานกราฟิก ในการประกวดออกแบบ Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ LANTA ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งผลงานกราฟิก ในการประกวดออกแบบ Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ LANTA ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

โดยมีหลักคิดในการออกแบบ (Design Concept) คือ LANTA Supercomputer มีที่มาจากชื่อของ “หมู่เกาะลันตา” จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ที่มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนเอกลักษณ์ในความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรของไทยและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมูลฐานของการบริหารจัดการของศูนย์ฯ อันหมายถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรกรด้านการประมวลขั้นสูงมีความสำคัญในการสร้างสมดุลเพื่อให้เกิดการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย

ผลงานที่ชนะรางวัล จะได้รับการพิจารณาติดตั้งลงบนเครื่อง LANTA Supercomputer และนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของ ThaiSC ในโอกาสต่างๆ รวมถึงได้รับเกียรติบัตร

สิ้นสุดวันรับผลงานในวันที่ 27 มี.ค. 2565

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ > https://forms.gle/RcSsid7C6AdRQ1z28

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งผลงานกราฟิก ในการประกวดออกแบบ Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ LANTA ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

สิ้นสุดวันรับผลงานในวันที่ 27 มี.ค. 2565

Days
Hours
Minutes
Seconds
สิ้นสุดวันรับผลงานในวันที่ 27 มี.ค. 2565