ข่าวและกิจกรรม

ThaiSC ได้รับเกียรติร่วมต้อนรับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ThaiSC ได้รับเกียรติร่วมต้อนรับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Ms. Elizabeth Yee, Executive Vice President and Chief of Staff, Rockefeller Foundation และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ณ ห้องประชุม 6601 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
.
โอกาสนี้ตัวแทนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC), นายอำนาจ คำศิริวัชรา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนรรถ ชูขจร หัวหน้าหน่วยจีโนมและเวชศาสตร์วิวัฒนาการ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย และ Dr. Liz Batty ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ read more

Read More

ThaiSC ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา “TTT Virtual Summit Enterprise Cloud & Data Center 2022”

ThaiSC ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา “TTT Virtual Summit Enterprise Cloud & Data Center 2022”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอัปเดต “แนวโน้ม ทิศทาง และตัวอย่างการใช้ Supercomputer ของไทยในปัจจุบัน” ในสัมมนา “TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022”
.
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้ม ทิศทาง และตัวอย่างการใช้ Supercomputer ของไทยในปัจจุบัน” เพื่อแนะนำเทคโนโลยี Supercomputer และเทรนด์ล่าสุด การพัฒนาระบบ Supercomputer ในประเทศไทย ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานจริง ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ Supercomputer เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ read more

Read More

ThaiSC Orientation Pioneer Program | Kick off! โครงการเพื่อสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

ThaiSC Orientation Pioneer Program
Kick off! โครงการเพื่อสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC พร้อม ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC, ดร. ชมพูนุช รุ่งนิ่ม นักวิจัย ThaiSC และ ดร. วิวรรณ จรีรัตนชาติ นักวิจัย ThaiSC พร้อมด้วยทีมงาน
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมการใช้งานเปื้องต้น ThaiSC Pioneer Program และให้การสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการนำร่องเพื่อใช้ LANTA Supercomputer
.
ภาพรวมกิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดั้งนี้
-แนะนำโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม ThaiSC Pioneer Program จำนวน 10 โครงการ
-แนะนำระบบ LANTA Supercomputer
-ชี้แจงรายละเอียด ThaiSC Pioneer Program
-อบรมการใช้งานเบื้องต้นระบบ TARA HPC
.
สำหรับรูปแบบกิจกรรมซึ่งจัดผ่านระบบ Webex Webinars
โดยมีหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการร่วมประมาณ 60 ท่านตลอดทั้งกิจกรรม
.
ทั้งนี้โครงการ ThaiSC Pioneer Program มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย โดยเน้นโครงการที่ใช้เทคนิคคำนวณเป็นหลัก มีการใช้ระเบียบวิธี (methodology) และเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ LANTA รวมถึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการคำนวณที่ต้องการใช้ทรัพยากรในการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย
ThaiSC Pioneer Program แบ่งรูปแบบโครงการที่สนับสนุนออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ read more

Read More

ThaiSC ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล Special Award จาก ThaiSC ในงานประชุม The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE)

ThaiSC ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล Special Award จาก ThaiSC ในงานประชุม The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE)
.
ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC
ได้มอบรางวัล “Special Award by ThaiSC” เพื่อสนับสนุนทรัพยากรคำนวณให้กับโครงการที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดบนระบบ HPC ของ ThaiSC จำนวน 2 รางวัล ให้กับผู้นำเสนอผลงานวิชาการในงานนประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศิลป์ โคตมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงาน MECHANICAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF MOLYBDENUM NITRIDE UNDER BIAXIAL STRESS read more

Read More

ThaiSC ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 25

ThaiSC ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 25

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดยดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC และ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC พร้อมทีมงาน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 25 (ANSCSE25) The 25
th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering
(ANSCSE25)
.
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบ Hybrid conference ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
.
ทั้งนี้ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Lanta Architecture” และ ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “EU-ASEAN HPC School 2022” ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ร่วมถึงทีม ThaiSC ร่วมกิจกรรมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจด้าน HPC ระหว่างการจัดงาน
ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ เป็นคณะกรรมการ (Committee) ใน Session High Performance Computing, Computer Science, and Engineering Program Chair
.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ workshop: https://anscse25.com/program-at-a-glance/
รายละเอียดบทคัดย่อฉบับเต็มสามารถอ่านได้ที่: https://anscse25.com/anscse25-invited-speakers/
.
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 25 (ANSCSE25)
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น read more

Read More

HPC TECH TALK EP.8 Digital Twin กับการพัฒนางานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมไทย

HPC TECH TALK EP.8 Digital Twin กับการพัฒนางานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมไทย
“เข้าใจนิยาม การใช้งาน และการประยุกต์ใช้ Digital Twin กับ HPC”

พบกับผู้เชี่ยวชาญ
คุณวีรชาติ นวรุ่งเรือง
Enterprise Solution Manager
CAD-IT Consultants (ASIA) PTE LTD.

Topic ประเด็นในการเสวนา
– รู้ลึกโลกคู่เสมือนดิจิทัลในยุคแห่งนวัตกรรม Digital Twin
– Concept ในการทำ Digital Twin
– Digital Twin กับการประยุกต์ใช้ในมิติของ Engineering
– ความก้าวหน้าและการเชื่อมโยงในเทคโนโลยี Digital Twin ในปัจจุบัน และอนาคต read more

Read More

ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับทีม NVIDIA หารือการสนับสนุนพัฒนาโครงการด้าน HPC

ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับทีม NVIDIA หารือการสนับสนุนพัฒนาโครงการด้าน HPC

19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC พร้อม ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC และ ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล นักวิจัย ThaiSC พร้อมด้วยทีมงาน read more

Read More

ThaiSC ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “AI and ML in Drug Design & Discovery”

ThaiSC ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “AI and ML in Drug Design & Discovery”
ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนายาด้วย AI ที่กำลังจากปฏิวัติวงการ โดยมีเบื้องหลังในการพัฒนาด้วย HPC และการจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) เพื่อการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสที่ 26 พ.ค. 65
เวลา 12.00 – 16.00 น.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่
ข้อมูล : https://intersect.org.au/wp-content/uploads/2022/04/Intersect_2022-Showcase-Flyer_F02.pdf
https://intersect.org.au/education/joint-research-showcases/2nd-showcase/
ลงทะเบียน : https://anu.zoom.us/webinar/register/WN_rdspfk6gTVqgem0dCXWz7w

Read More

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program
ThaiSC ขอประกาศผลการข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการนำร่องเพื่อใช้ LANTA Supercomputer

ThaiSC Pioneer Program มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย โดยเน้นโครงการที่ใช้เทคนิคคำนวณเป็นหลัก มีการใช้ระเบียบวิธี (methodology) และเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ LANTA รวมถึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการคำนวณที่ต้องการใช้ทรัพยากรในการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย read more

Read More

“ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มอบรางวัลจากที่ดำเนินกการจัดประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA”

“ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มอบรางวัลจากที่ดำเนินกการจัดประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA” Supercomputer ให้ผู้ชนะการออกแบบจำนวน 4 ผลงานประกวด”

วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC และ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC
ร่วมมอบรางวัลการประกวดออกแบบในหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัย ล้ำสมัย กับ ThaiSC “LANTA” Supercomputer read more

Read More