ThaiSC

thaisc

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal

Read More

ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Frontend Developer และ Backend Developer

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)
https://thaisc.io

เปิดรับสมัครพนักงานในรูปแบบสัญญาจ้าง นศ.ร่วมวิจัย (NCR) หรือ นศ.ฝึกงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.Frontend Developer

Responsibilities
– ร่วมออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง website/web services และระบบออฟฟิศในฝั่งเซิฟเวอร์ของ ThaiSC
– ทำงานร่วมกับทีมประกอบด้วย User Experience Designer, HPC Engineers, Project Manager เพื่อร่วมกันพัฒนา
ThaiSC Service Products ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีที่พบ
– เป็นส่วนหนึ่งของทีม ThaiSC ที่จะสร้าง Service Product เพื่อการเป็นศูนย์ให้บริการทรัพยากรการคำนวณขั้นสูงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

Qualifications
– เราเปิดรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์
– มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย HTML5, CSS3, JavaScript
– มีความรู้เทคโนโลยีและ Framework ต่างๆในการพัฒนาเว็บไซต์
– ถ้าสามารถใช้งาน React หรือ Vue.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เข้าใจการใช้งาน REST API
– ทีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างดีเยี่ยม
– มีความสนใจในการทำงานอย่าง Agile, Scrum

2.Backend Developer

Responsibilities
– ร่วมออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง website/web services และระบบออฟฟิศในฝั่งเซิฟเวอร์ของ ThaiSC
– ทำงานร่วมกับทีมประกอบด้วย User Experience Designer, HPC Engineers, Project Manager เพื่อร่วมกันพัฒนา
ThaiSC Service Products ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีที่พบ
– เป็นส่วนหนึ่งของทีม ThaiSC ที่จะสร้าง Service Product เพื่อการเป็นศูนย์ให้บริการทรัพยากรการคำนวณขั้นสูงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

Qualifications
– เราเปิดรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์
– มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Python, Go, Node.js
– ถ้าสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python หรือ Go ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้เทคโนโลยีและ Framework ต่างๆในการพัฒนา RESTful web services
– เข้าใจการใช้งาน MVC framework หรือ ORM, และ REST API สำหรับการพัฒนา Backend
– มีความรู้ความเข้าใจใน SQL และการออกแบบดาต้าเบส
– ทีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างดีเยี่ยม
– มีความสนใจในการทำงานอย่าง Agile, Scrum

สนใจส่ง resume ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมาได้ที่

email: thaisc-recruit@nstda.or.th

Read More

แจ้งกำหนดการเปิดให้ บริการระบบ TARA HPC (Full Launch) ให้กับบุคลากรของ สวทช.

ThaiSC หรือ ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง
(NSTDA Supercomputer Center)
ขอแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการ
ระบบ TARA HPC อย่างเต็มรูปแบบ (Full Launch) ให้กับบุคลากรของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้

Read More

ขอแจ้งกำหนดการปิดบริการช่วง Soft launch ของระบบ TARA HPC ในวันที่ 30 กันยายน 2562

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมใช้บริการระบบ TARA ในช่วง Soft Launch ที่ผ่านมา ทีม ThaiSC ขอแจ้งกำหนดการปิดบริการช่วง Soft launch ของระบบ TARA HPC ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. และมีกำหนดการเปิดให้บริการแบบ Full launch ในปีงบประมาณ 2563 ที่จะถึงนี้ read more

Read More

NVIDIA Workshop in AI, Data Analytics, and HPC

กิจกรรม NVIDIA Workshop in AI, Data Analytics, and HPC ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ห้อง BIOTEC Auditorium, BIOTEC โดย Dr. Gabriel  Noaje Senior Solutions Architect, NVIDIA Corporation ร่วมกับ วิทยากรจาก National Center for High-Performance Computing (NCHC) ประเทศไต้หวันและวิทยากรจาก NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC) สวทช. read more

Read More

The 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 23)

งานประชุมวิชาการ the 23rd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 23) จัดขึ้นในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย <รายละเอียดเพิ่มเติม>

Read More

ThaiSC HPC school

14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

 • Introduction login to TARA โดย กิตติธร ธาราทิพยกุล
 • Introduction Job scheduler with SLURM โดย ทักษ์ดนัย สุวรรณ
 • Software Environment โดย วิโรจน์ อุดมศิริพินิจ

15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย read more

Read More

NSTDA Annual Conference (NAC) 2019

26 มีนาคม 2562 ที่ห้อง CC-306 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย <รายละเอียดเพิ่มเติม>

 • Development and Foresight of National HPC Service in Thailand โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ
 • HPC, Big Data, AI, and Supercomputers: Sharing NCHC’s experiences HPC Big Data Cloud Network โดย Hung-Fu Lu (NAR Labs)
 • Enhancing the capabilities of the Thai industry with advanced computational science โดย อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา (SCG Chemicals business)
 • The role of Computing Science and engineering in the future semester by ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (NSTDA)
 • Application of nanomaterials for sustainable energy and environmental development โดย ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ (Nanotec)
 • read more

  Read More

  SupercomputingAsia (SCA) 2019

  SupercomputingAsia (SCA) 2019 เป็นการประชุมประจำปีที่เกี่ยวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในเอเชีย SCA19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ที่ Suntec Singapore Convention & Exhibition Center, 1 Raffles Blvd, Singapore <รายละเอียดเพิ่มเติม>

  Read More

  ThaiSC Tutorial days

  ครั้งที่ 1: 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

  • Introduction login to TARA โดย กิตติธร ธาราทิพยกุล
  • Introduction Job scheduler with SLURM โดย ทักษ์ดนัย สุวรรณ
  • Software Environment โดย วิโรจน์ อุดมศิริพินิจ
  • TARA Service Model โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ

  ครั้งที่ 2: 6 มีนาคม 2562 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย read more

  Read More