thaisc

HPC TECH TALK EP.8 Digital Twin กับการพัฒนางานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมไทย

HPC TECH TALK EP.8 Digital Twin กับการพัฒนางานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมไทย
“เข้าใจนิยาม การใช้งาน และการประยุกต์ใช้ Digital Twin กับ HPC”

พบกับผู้เชี่ยวชาญ
คุณวีรชาติ นวรุ่งเรือง
Enterprise Solution Manager
CAD-IT Consultants (ASIA) PTE LTD.

Topic ประเด็นในการเสวนา
– รู้ลึกโลกคู่เสมือนดิจิทัลในยุคแห่งนวัตกรรม Digital Twin
– Concept ในการทำ Digital Twin
– Digital Twin กับการประยุกต์ใช้ในมิติของ Engineering
– ความก้าวหน้าและการเชื่อมโยงในเทคโนโลยี Digital Twin ในปัจจุบัน และอนาคต read more

Read More

ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับทีม NVIDIA หารือการสนับสนุนพัฒนาโครงการด้าน HPC

ThaiSC เปิดบ้านต้อนรับทีม NVIDIA หารือการสนับสนุนพัฒนาโครงการด้าน HPC

19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC พร้อม ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC และ ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล นักวิจัย ThaiSC พร้อมด้วยทีมงาน read more

Read More

ThaiSC ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “AI and ML in Drug Design & Discovery”

ThaiSC ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “AI and ML in Drug Design & Discovery”
ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนายาด้วย AI ที่กำลังจากปฏิวัติวงการ โดยมีเบื้องหลังในการพัฒนาด้วย HPC และการจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) เพื่อการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสที่ 26 พ.ค. 65
เวลา 12.00 – 16.00 น.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่
ข้อมูล : https://intersect.org.au/wp-content/uploads/2022/04/Intersect_2022-Showcase-Flyer_F02.pdf
https://intersect.org.au/education/joint-research-showcases/2nd-showcase/
ลงทะเบียน : https://anu.zoom.us/webinar/register/WN_rdspfk6gTVqgem0dCXWz7w

Read More

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program
ThaiSC ขอประกาศผลการข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 โครงการนำร่องเพื่อใช้ LANTA Supercomputer

ThaiSC Pioneer Program มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยในประเทศไทย โดยเน้นโครงการที่ใช้เทคนิคคำนวณเป็นหลัก มีการใช้ระเบียบวิธี (methodology) และเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบ LANTA รวมถึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการคำนวณที่ต้องการใช้ทรัพยากรในการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย read more

Read More

“ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มอบรางวัลจากที่ดำเนินกการจัดประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA”

“ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) มอบรางวัลจากที่ดำเนินกการจัดประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA” Supercomputer ให้ผู้ชนะการออกแบบจำนวน 4 ผลงานประกวด”

วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการ ThaiSC และ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC
ร่วมมอบรางวัลการประกวดออกแบบในหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัย ล้ำสมัย กับ ThaiSC “LANTA” Supercomputer read more

Read More

HPC TECH TALK EP.7 Road to a career in HPC ประสบการณ์จากนักเรียนทุน สู่ผู้พัฒนางานด้าน HPC

HPC TECH TALK EP.7 Road to a career in HPC
ประสบการณ์จากนักเรียนทุน สู่ผู้พัฒนางานด้าน HPC

แล้วมาพบกันกับ
– ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล นักวิจัย ThaiSC (พี่ปัถย์)
– ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ นักวิจัย ThaiSC (พี่ปิ๊ง)

Highlight
– รู้จักงานด้าน HPC ในไทยให้มากขึ้น
– อยากเข้าสู่งานด้าน HPC ต้องทำอย่างไร
– ความท้าทายกับงานด้าน HPC
– โอกาสและทุนในการศึกษาต่อด้าน HPC read more

Read More

ThaiSC ประกาศผลผู้ชนะการประกวด กับการประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA” Supercomputer

ThaiSC ประกาศผลผู้ชนะการประกวดกับการประกวดออกแบบกราฟิก “LANTA” Supercomputer หัวข้อการประกวด ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัย ล้ำสมัย กับ ThaiSC “LANTA” Supercomputer รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของคุณพิทักษ์ ทนาบุตร กับผลงาน “The Perfect Harmony between the Natural and Digitalize” รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของคุณบำรุง อิศรกุล กับผลงาน “LANTA Supercomputer” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ผลงานของคุณเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ กับผลงาน “พลังสร้างสรรค์ซุปเปอร์คอม” รางวัลชมเชยได้แก่ผลงานของคุณธนพล พรพรรณ กับผลงาน “Supported by the water and sunlight in Lanta” รายชื่อผู้ได้รับรางวัลข้างต้นของการประกวดThaiSC ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดออกแบบกราฟิก“LANTA” Supercomputerและขอขอบคุณผู้ส่งผลงานประกวดทุกท่าน
Read More

ThaiSC ร่วมกิจกรรม GTC Session Watch Party by NVIDIA

ThaiSC ร่วมกิจกรรม GTC Session Watch Party by NVIDIA
โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC พร้อมด้วย ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล นักวิจัย ThaiSC
และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมเป็น Panelist ในกิจกรรม NVIDIA Watch Party
หัวข้อ A Deep Dive into the Latest HPC Software [WP3236] ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
.
ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ร่วมเจาะลึกการพัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุดจาก NVIDIA สำหรับแอพพลิเคชั่นบนระบบประมวลผลขั้นสูง HPC read more

Read More

เหลืออีกไม่มาก สำหรับโอกาสการร่วมงานกับ ThaiSC

ร่วมงานกับ ThaiSC
NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)
ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง  

เปิดรับสมัครพนักงานอีก 4  ตำแหน่ง มาร่วมงานกับ ThaiSC
สามารถส่ง resume ประวัติและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมาได้ที่ email: thaisc-recruit@nstda.or.th read more

Read More

“HPC Tech Talk” EP.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืน

“HPC Tech Talk” EP.6
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืน

เข้าใจถึงเทคโนโลยีและกระบวนการเบื้องหลังในการสร้าง Supercomputer (Data Center)
ผ่านนิทรรศการ NAC 2022 (Online Webex)

ร่วมเสวนาโดย
– ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัย ThaiSC
– คุณเกษม นิลเจริญ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการบริหาร Acumen Consulting read more

Read More