ประชาสัมพันธ์งาน ACM Europe Summer School 2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ACM Europe Summer School ในหัวข้อ “HPC Computer Architectures for AI and Dedicated Applications” ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564

ผู้ที่ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และทักษะด้าน HPC-AI หลายด้าน อาทิ

  • Practical Introduction to programming Deep Learning on a Supercomputer
  • Distributed Data analytics on Supercomputing System
  • Machine Learning Acceleration

พร้อมรับสิทธิ์

  • เป็นสมาชิก ACM Member 1 ปี
  • ใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://europe.acm.org/hpc-summer-school

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่: https://services.acm.org/hpc_summer_school/summer_school.cfm