เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานปิดโครงการจากการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงของ ThaiSC (TARA HPC: End of project report)

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นสำหรับปิดโครงการจากการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงของ ThaiSC (End of Project Report หรือ EPR) โดย Principal Investigator (PI) ของโครงการ มีหน้าที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อดำเนินการปิดโครงการโดยสมบูรณ์

สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่

End of project report (Online)

หรือดาวโหลดเอกสารด้านล่าง

End of project report