เชิญร่วมงานประชุม NVIDIA GTC ในวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564 (ฟรี)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมร่วมงานประชุม NVIDIA GTC ในวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center:ThaiSC) ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม NVIDIA GTC  Brilliant Minds. Breakthrough Discoveries. หรือ #GTC21 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมสัมมนาจากทาง NVIDIA บริษัทเทคโนโลยีผลิตหน่วยประมวลผล ที่ใช้กับ Supercomputer ชั้นนำของโลก 

พบกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ Update technology ล่าสุดด้าน AI และ HPC จาก NVIDIA อาทิ

  • KEYNOTE จาก Jensen Huang, CEO & Founder, NVIDIA 
  • HPC และ Supercomputer ด้วย GPU
  • การบรรยายเทคนิคและความรู้ด้าน AI และ Machine Learning
  • เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ, AI เพื่องานอุตสาหกรรม
  • IOTs, 5G, Robotics, Engineering, Digital Twins

ผู้สนใจสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนฟรี!! 

Click>> http://www.nvidia.com/gtc/?ncid=GTC-NVANISHP