คู่มือผู้ใช้งาน TARA

คำศัพท์พื้นฐานภายในระบบ TARA

Wordsความหมาย
Nodeอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) ในระบบ TARA cluster ตัวอย่างเช่น compute node, gpu node,high memory node and dgx node
CoreCPU core ภายใน node
Frontendอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) สำหรับให้ผู้ใช้งาน Login เข้าใช้ระบบ
Clientเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ระบบ TARA
Sessionเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลาที่ Client เชื่อมต่อกับ Frontend
Jobงานที่สั่งผ่านระบบ TARA เช่น ซอฟแวร์, โปรแกรมหรือโค้ดที่สั่งทำงานบนระบบ TARA
Queueงานที่รอเข้าไปทำงานในระบบ TARA โดยมีการบริหารจัดการโดยซอฟแวร์ Scheduler
Quotaจำนวนที่แสดงข้อจำกัดการใช้งาน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ในการเก็บข้อมูล (disk space)
$HOMEFolder ของผู้ใช้งานที่อยู่บนระบบ TARA

TARA Architecture

รายละเอียดของอุปกรณ์ภายในระบบ TARA

TARA Compute node (tara-c)TARA High memory node (tara-m)TARA GPU node (tara-g)TARA DGX node (tara-dgx)
Model:Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHzIntel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHzIntel Xeon E5-2698 v4 2.20 GHz
Number of Nodes:601021
Number of socket(s):2822
Cores per socket(s):20242020
Total cores per TARA Compute node:2 x 20 = 408 x 24 = 1922 x 20 = 402 x 20 = 40
Hardware threads per core:1112
Hardware threads per node:40 x 1 = 40192 x 1 = 19240 x 1 = 4040 x 2 = 80
RAM:192G DIMM DDR43TB DIMM DDR4 2666 MHz384G DIMM DDR4512G DIMM DDR4 2133MHz
Cache:27.5 MB L3 cache33 MB L3 cache27.5 MB L3 cache50 MB Smart cache
GPU2x Nvidia Tesla V100 for PCIe8x Nvidia Tesla V100 for NVLink

TARA Network

Mellanox’s Infiniband EDR 100 Gbps + low latency interconnect

TARA Storage

IBM Spectrum Scale: 750 TB Fast SSD disk for scratch space + High capacity SAS data