ห้องศูนย์ข้อมูล

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)

 

TSP-01

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพห้องศูนย์ข้อมูลสำหรับวางระบบ TARA

 

รายละเอียดของห้องศูนย์ข้อมูล TSP-01

 • พื้นที่ขนาด 95 ตารางเมตร
 • ตู้ Racks จำนวน 14 ตู้ ขนาด 42U 600x1200mm
 • ระบบไฟฟ้า 140 kW สำหรับ HPC และขนาด 10 kW/rack
 • ระบบดับเพลิง FK-5-1-12
 • ระบบระบายความร้อนแบบ Cold containment

 

TSP-02 (เร็วๆ นี้)

รายละเอียดของห้องศูนย์ข้อมูล TSP-02

 • พื้นที่ขนาด 265 ตารางเมตร
 • ตู้ Racks ขนาด 42U จำนวน 80 ตู้ โดยแบ่งเป็น
  – Compute zone จำนวน 60 Racks จำนวนไฟฟ้าที่รองรับ 2300 kW
  – Storage zone จำนวน 20 Racks จำนวนไฟฟ้าที่รองรับ 400 kW
 • ระบบดับเพลิง IG-100
 • ระบบระบายความร้อนแบบ Hot containment + Liquid-Cooling