คู่มือผู้ใช้งาน TARA

ระบบแจ้งปัญหาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ มาทาง Email เพื่อความสะดวกในการตอบปัญหาและดำเนินการแก้ไข

  1. ชื่อ-นามสกุล เจ้าของปัญหา
  2. รหัส Project หรือ โครงการ
  3. username ภายในระบบ TARA
  4. รายละเอียดของปัญหา
  5. แนบรูปของปัญหาที่เกิดขึ้น และ Script เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

โดยส่งมาได้ที่ Email: thaisc-support@nstda.or.th