คู่มือผู้ใช้งาน TARA

TARA Storage

IBM Spectrum Scale: 750 TB Fast SSD disk for scratch space + High capacity SAS data

 

TARA File System

File systemพื้นที่ใช้งาน (Quota)รายละเอียด
$HOME50 GBพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโค้ด ทดสอบโปรแกรม หรือเก็บผลที่ไม่ใหญ่มาก เป็นต้น ซึ่งในส่วนของ HOME จะมีขนาดให้ตามที่ระบุเท่านั้น จะไม่สามารถขอพื้นที่เพิ่มได้
$scratch80 TB
(shared among all user)
พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับที่ต้องการใช้งานความเร็วของการอ่านเขียนข้อมูล ตามนโยบายหากผู้ใช้งานไม่มีการตอบสนองต่อข้อมูลที่เก็บในนี้ ระบบจะทำการลบข้อมูลทิ้งภายใน 60 วัน
$project200 GBพื้นที่หลักสำหรับใช้ทำงาน การรันโปรแกรม การเก็บข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงาน เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ไม่พอใช้งาน และจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มจริงๆ สามารถร้องขอเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมได้ ซึ่งทางทีมผู้ดูแลจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • การโอนข้อมูล (File transfer)
  • ระบบปฏิบัติการณ์ Microsoft Windows + MobaXterm

   • Step 1 Click menu Session > menu SFTP

    mobaftp01

     

   • Step 2 ใส่ค่าดังต่อไปนี้ Remote host = 'tara.nstda.or.th', username = 'Your username', Port = 22 จากนั้นกด OK

    mobaftp02

     

   • Step 3 Click Yes > Enter 'Your password'

   • Step 4 เลือกและลากไฟล์ที่ต้องการมาวางเพื่อทำการโอนข้อมูล

  • ระบบปฏิบัติการ Mac OSX / Linux

   โดยจะใช้ คำสั่ง scp (เป็นคำสั่งใน Terminal)

   • Step 1 เปิดโปรแกรม terminal

   • Step 2 Upload ข้อมูลจากเครื่องของท่านไปยังระบบ TARA ใช้คำสั่ง scp -r file.txt yourusername@tara.nstda.or.th

   • Step 3 Download ข้อมูลจากเครื่องของท่านไปยังระบบ TARA ใช้คำสั่ง scp yourusername@tara.nstda.or.th:~/path-on-server/yourfile.txt path-on-labtop/yourfile.txt

 

การตั้งเวลาโอนข้อมูล

สามารถตั้งเวลาเพื่อทำการโอนข้อมูลจากระบบ TARA HPC

โดยที่สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

Windows
Mac OS
Linux

 

การดูขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่

สามารถดูขนาดพื้นที่ที่ใช้ไปและคงเหลือ โดยใช้คำสั่ง

$ myquota

[tara@tara-frontend-1-node-ib ~]$ myquota
Disk Space Limits     File Count Limits
              usage    quota    usage    quota
           ----------------------- ------------------------
 Home           3.693G     50G    53248    300000
 projxxxx-thaisc        0     200G      5   2000000