ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ใช้งาน ในการทำงานบนระบบ GPU ขนาดใหญ่

กิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 23:59 น. โดยค่าใช้จ่ายในการใช้งาน TARA DGX node จะลดลง 50% โดยที่ 

  • การใช้งาน dgx-preempt ลดจาก 400 SU ต่อนาที  เหลือ 200 SU ต่อนาที
  • การใช้งาน dgx ลดจาก 815 SU ต่อนาที  เหลือ 408 SU ต่อนาที

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaisc@nstda.or.th

ทีม ThaiSC