ติดต่อเรา

  • E-mail: thaisc@nstda.or.th
  • ที่อยู่: ทีม ThaiSC, ห้อง INC2A 301,
    144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

สอบถามข้อมูล