คู่มือผู้ใช้งาน TARA

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ขอเพิ่มขนาดพื้นที่การใช้งานบนระบบ TARA ได้อย่างไร

ส่งรายละเอียดดังนี้ มาที่ Email: thaisc-support@nstda.or.th cc: Email PI

1. ระบุ Path ที่คุณต้องการเพิ่ม (/home ของ User หรือ /project)

  • หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่ Project โปรดระบุรหัส Project ของท่าน ตัวอย่าง proj0002-xxxx
  • หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว (/home) โปรดระบุ Username ของท่าน ตัวอย่าง thaisc

2. ระบุขนาดพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม ตัวอย่าง 10 GB, 50GB เป็นต้น

Q2: ทำไมไม่สามารถ Submit job บนระบบ TARA ได้

อาจจะเกิดจากการไม่ใส่คำสั่ง Slurm Account (#SBATCH –A projxxxx) ภายใน Script. ทำให้ไม่สามารถ Submit jobได้ แต่หากใส่คำสั่งดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถ Submit ได้ ให้ทำการส่ง SLURM script ของท่านมาทาง Email: thaisc-support@nstda.or.th เพื่อให้ทางผู้ดูแลระบบตรวจสอบและให้คำแนะนำ

Q3: ขอเปลี่ยน หรือ Reset password ได้อย่างไร

1. สามารถส่ง Username ที่ต้องการเปลี่ยนหรือ Reset password มาที่ Email: thaisc-support@nstda.or.th

2. ผู้ดูแลระบบจะทำการ Reset password และส่ง Password ใหม่ให้กับท่าน

3. สามารถ Log in โดยใช้ Password ใหม่ ที่ผู้ดูแลระบบจัดส่งให้ จากนั้นระบบจะบังคับให้ท่านตั้ง Password ใหม่อีกครั้งตามที่ท่านต้องการ

Q4: ขอเพิ่ม Team member และสิทธิ์ในการเข้าถึง Project ได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการภายใน สวทช.  >> ท่านสามารถให้ทาง PI กรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง https://o.nstda.or.th/app/tsc

ผู้ใช้บริการภายนอก  >> ท่านสามารถให้ทาง PI กรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง https://forms.gle/BZrYgGuf2JCgrrXm8

Q5: ทำไมพบข้อความแจ้งว่า Password will be expired

ตามนโยบาย จะมีรอบการเปลี่ยน Password ทุก 90 วัน หากครบกำหนดระบบจะให้ท่านเปลี่ยน Password โดยอัตโนมัติ เมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อย ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ TARA ได้ตามปกติ

โดยขั้นตอนการเปลี่ยน Password มีขั้นตอนดังนี้

Password : ใส่ Password ปัจจุบัน
Re-type password: ใส่ Password ปัจจุบันอีกครั้ง
New password: ทำการตั้ง Password ใหม่
Re-type new password: ใส่ Password ใหม่อีกครั้ง

Q6: เปิดใช้งาน Email แจ้งเตือน เมื่อ Job รันงานเสร็จ

สามารถเพิ่มฟังก์ชัน เข้าไปใน sbatch script เพื่อเปิดฟังก์ชัน ส่ง Email ดังนี้

#Enable mail log
#SBATCH --mail-user=XXX@nstda.or.th
#SBATCH --mail-type=ALL 		#All status (start & finish)
#SBATCH --mail-type=END,FAIL,TIME_LIMIT #Finish status

Q7: การรันโปรแกรม Ansys

สำหรับผู้ใช้งานใหม่ในระบบ TARA ที่มีความต้องการใช้งานโปรแกรม Ansys มักจะพบปัญหา Authentication failed ทำให้ไม่สามารถรันงานได้กันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากไม่ได้ทำ passwordless ในระบบ TARA

ซึ่งสามารถดูวิธีการทำ passwordless และ ตัวอย่าง script ในการรันโปรแกรม Ansys ได้ที่ https://thaisc.io/ansys_th/