ขอแจ้งกำหนดการปิดบริการช่วง Soft launch ของระบบ TARA HPC ในวันที่ 30 กันยายน 2562

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมใช้บริการระบบ TARA ในช่วง Soft Launch ที่ผ่านมา ทีม ThaiSC ขอแจ้งกำหนดการปิดบริการช่วง Soft launch ของระบบ TARA HPC ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. และมีกำหนดการเปิดให้บริการแบบ Full launch ในปีงบประมาณ 2563 ที่จะถึงนี้

เพื่อให้ผู้ใช้งาน TARA HPC ได้รับประโยชน์สูงสุด  ทีม ThaiSC ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Info session for TARA HPC: Full launch phase” เพื่อแนะนำรายละเอียดการเข้าใช้งานและบริการต่างๆ ในช่วง Full launch ตัวอย่างเช่น

  • วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้ 
  • แนวทางการคิดค่าบริการ 
  • การตั้งงบประมาณและการตัดจ่าย Internal Charge 
  • ระบบซอฟแวร์ที่เพิ่มใหม่ ระบบ container และระบบอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม

ตารางกิจกรรมของเดือนกันยายน 2562

กิจกรรม ช่วงเวลา
กิจกรรม “Info session for TARA HPC: Full launch phase” โดยกิจกรรมมีจำนวน 2 รอบ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ >>> https://forms.gle/Xw2sj2CB26AYBSHy7
Info session รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ONE NORTH อาคาร INC2
Info session รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุษกร อาคาร NECTEC
หยุดให้บริการช่วง Soft launch วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.
ปิดบริการเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฯ (Annual scheduled maintenance) และเปิดให้บริการ Full launch ช่วงเดือนตุลาคม 2562 (กำหนดวันโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)