ขยายเวลากิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

เรียน ทุกท่าน

เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ใช้งานบนระบบ GPU ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ขอแจ้งขยายเวลาสำหรับกิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.**

ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน TARA DGX node จะลดลงโดยที่

  • การใช้งาน dgx-preempt ลดจาก 400 SUต่อนาที เหลือ 200 SUต่อนาที
  • การใช้งาน dgx ลดจาก 815 SUต่อนาที เหลือ 400 SUต่อนาที

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaisc-support@nstda.or.th

ด้วยความนับถือ

ทีมThaiSC

**หมายเหตุ กิจกรรมจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 23:59 น. หรือเมื่อมีการลดราคารวมครบ 100,000,000 SU โดย ThaiSC จะแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลง