ขยายเวลากิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เรียน ทุกท่าน

เพื่อต้อนรับปี 2564 และสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ใช้งานบนระบบ GPU ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ขอแจ้งขยายเวลาสำหรับกิจกรรม Get ready for the new (GPU) normal ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 23:59 น.*

ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน TARA DGX node จะลดลง 50% โดยที่

  • การใช้งาน dgx-preempt ลดจาก 400 SUต่อนาที เหลือ 200 SUต่อนาที
  • การใช้งาน dgx ลดจาก 815 SUต่อนาที เหลือ 408 SUต่อนาที

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaisc-support@nstda.or.th

*หมายเหตุ กิจกรรมจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23:59 น. หรือเมื่อมีการลดราคาครบ 100,000,000 SU